Sağlık Turizmi Teşvikleri;

 • “Ekonomi Bakanlığı Sağlık Turizmi Teşvikleri” konusunda ön başvuru, dosya hazırlama ve başvuru süreci yönetimi
 • “Uluslararası Pazarlama” danışmanlığı
  • Sağlık Turizmi alanında hedef pazarların belirlenmesi
  • Sağlık Turizmi için çalışacak pazarlama ve operasyon ekibinin oluşturulması
  • Hastane ve cihaz parkuru analizi
  • Tüm tanıtım materyallerinin hedef dillerde hazırlanması (Web, katalog, leaflet, SEO, facebook reklamları..)
  • Hastane içi ekiplere “Uluslararası Hasta Süreçleri” konusunda eğitimler düzenlenmesi (doktor ve hasta hizmetleri kadrosu)
  • Uluslararası hasta kabulü için tüm konsiyaj altyapısının oluşturulması (transfer, otel, karşılama vs..)
  • Hedef ülkelere yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması
  • Uluslararası pazarlama yıllık bütçesinin hedef pazarlar dikkate alınarak hazırlanması. Yıl içerisinde belirlenecek uluslararası organizasyonlara katılım
  • Kurumun uluslararası işbirlikleri için kullanacağı sözleşme formatlarının belirlenmesi
  • Asistans ve uluslararası sigorta şirketleri ile sözleşmelerin yapılması
  • Sağlık Turizmi portalları ile sözleşmelerin yapılması
  • Sağlık Turizmi konusunda çalışan aracı kurum ve kişiler ile sözleşme süreçlerinin yönetilmesi

2018 yılında da devam etmesi üzere sağlık turizmi teşviklerine düzenleme getirildi!

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan sağlık turizmi ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerde Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılmasına istinaden düzenlemeler yapılmış olup sağlık turizmi teşviklerinde giderlerin kısmi olarak karşılanmasında hibe uygulaması yapılmaktadır.

Sağlık Turizmi Destekleri

Ülkemizde sağlık turizminin istenilen düzeyde yol katetmesi üzerine yapılan düzenlemelerde çok sayıda destek bulunuyor. Bu teşviklere değinilecek olursa şöyle bir sıralama yapılabilir: Tescil ve koruma desteği, belgelendirme desteği, rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği, yurtdışı birim desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama alanına yönelik destek, acenta komisyon desteği, danışmanlık desteği, hasta yol desteği, tercümanlık hizmeti desteği ve son olarak münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilmekte olan tanıtım ve eğitim faaliyetlerine yönelik destekleme. Sağlık turizmi teşvikleri birbirlerine göre farklı oranlarda desteklenir.

Destek oranı destek tutarının tavan ücretini belirleyen önemli bir faktördür. Örneklerine şöyle değinilir: Tescil ve koruma desteğinin destek oranı yüzde elli oranında olmak kaydı ile yıllık destek tutarının tavan ödemesi 50.000’dir. Rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık detseği oranı yüzde altmış olup yıllık destek tutarının tavan fiyatı 200.000’dir. Belgelendirmöe desteği oranı yüzde elli olup belge başına destek tutarı 50.000’dir.

Reklam tanıtım ve pazarlama desteği yüzde altmış olup yıllık destek tutarının tavan ödemesi 400.000’dir. Yurtdışı birim desteği oranı yüzde altmış  olup yıllık destek tutar oranının tavan ödemesi 120.000’dir. Danışmanlık desteği yüzde elli oranına sahip olup yıllık destek tutar tavan ödemesi 200.000’dir. acenta komisyon destek oranı yüzde elli olup yıllık destek tutar tavan ödemesi 100.000’dir.

Tercümanlık hizmeti desteği yüzde elli ve personel başına düşen ödeme yıllık 25.000; tercümanlık hizmetleri için ise 50.000’dir. hasta ve yol desteği için yüzde elli destek oranı ön görülmekte ve hasta başına 1000 TL düşmektedir. Münhasırab yurtdışına yönelik yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi için yüzde elli oran biçilmekte ve yılllık destekleme tutarı 50.000 ila 100.000 arasında değişiklik göstermektedir.

sağlık tuzimi
istanbul